Misja

Misja

Organizujemy kolonie i obozy o charakterze chrześcijańskim dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy lekcje i studia biblijne oraz różnego rodzaju zajęcia teatralne, muzyczne, plastyczne i inne.

Celem naszym jest propagowanie wartości chrześcijańskich.

Chcielibyśmy, by przestrzeganie Bożych przykazań oraz takie postawy jak miłość bliźniego, odpowiedzialność i wrażliwość na potrzeby innych stawały się stylem życia uczestników obozów, a wynikały z poznania Boga.

Aby obozy te były dostępne dla jak największej liczby osób, podejmujemy działania pozyskiwania sponsorów i funduszów pozwalających obniżyć koszty.

Pragnęlibyśmy także organizować spotkania integracyjne wiążące się z wymianą młodzieży z różnych krajów Europy.

Udostępniamy Ośrodek na konferencje, zjazdy oraz pikniki zborowe i okręgowe. Stwarzamy także możliwości organizowania obozów dla dzieci niepełnosprawnych i dla podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Obiekt jest w stanie przyjąć jednorazowo ok. 100 osób. Zostają one zakwaterowane w domkach oraz pomieszczeniach znajdujących się w budynku zborowym.

Umożliwiamy również wynajęcie domków osobom indywidualnym w terminach niekolidujących z obozami.